Какъв празник е 1 май?

Какъв празник е 1 май?

Всяка година на 1 май почиваме. Като по-малък винаги ми беше чудно как така не се работи на Деня на труда и е обявен за един от националните празници у нас. Факт е, че никога не съм се интересувал кой знае колко и от историята покрай възникването му, затова днес реших да се запозная по-подробно с някои факти и да ги споделя с вас.

В България, Денят на труда се отбелязва като официален празник и неработен ден от 1939 година. Няколко години по-късно, от 1945-а, комунистическата партия в някогашна Народна република България започва ежегодното му честване. Причината е, че в социалистическите страни на отбелязването му се отдава голямо значение в съгласие с идеологията, че те се управляват от работническата класа. Затова и у нас Първи май е протичал с мащабни манифестации, в които задължително участват държавни служители и работници.

След края на комунистическия режим в България, 1 май продължава да е официален и неработен ден, но не се организират никакви масови прояви.

Всъщност, Денят на труда се е възприемал като важен момент за отбелязване на постиженията и приноса на работниците в обществото. Той подчертава необходимостта от справедливи и достойни условия на труд, зачитане на правата на работниците и тяхната социална защита. Това е ден, в който се почита и благодари на всички, които допринасят с труда си за развитието на обществото и икономиката.

Ако искате да разберете как е протичал Първи май в Народна република България, вижте видеото от канала на Bulgarian 20th Century: https://www.youtube.com/watch?v=uubBuNJ4Lig

Comments are closed.