Насилието не е решение!

Насилието не е решение!

Какво представлява насилието? Ще започна с една мисъл на Махатма Ганди – индийски адвокат, политик и пацифист, борец за човешка свобода и духовен водач на индийското движение за независимост, наричан още Бащата на нацията. Той е казал още преди далечната 1940 година следната много важна и вярна мисъл и до днес „Око за око, зъб за зъб“. В нашето ежедневие се наблюдава много голям процент на нарастване на насилието с всеки изминал ден. Но какво всъщност означава насилието? То е съзнателна употреба на заплаха или действителна психическа и физическа принуда. Структурна власт срещу собствената или друга личност, срещу група или общност, която конкретно води до нараняване, смърт, психически увреждания, развитие в грешна посока или материални загуби. Колко е важно и правилно това дефиниране във  всяко  едно отношение. За мен това агресивно поведение към вещи и вандализъм е съществен проблем. Той се откроява и в тези, станали модни палежи на коли, които Ви бях споменал. Аз смятам, че това насилие много рядко може да се сведе до една-единствена основателна причина. Зависи от множество фактори оказващи влияние върху извършителите. Дали и защо даден човек става насилник, а друг не може да бъде предсказано или обяснено на 100 %. Общо казано насилието е много сложно и оспорвано понятие. Нито в науката, нито в политиката или ежедневието на хората има точно определение за думата „насилие“. Мисля си, че когато се опитаме да я обясним, не може да следваме праволинейната връзка, причина- следствие. Затова е важно и е по-добре да изхождаме от рисковете.

Leave a Reply