Добри намерения и добри инвестиции

Добри намерения и добри инвестиции

Ако парите ви „лежат“ само в спестовни сметки, няма как да работят напълно във ваша полза. Но точно това е целта на една инвестиция. Простото спестяване вече не е достатъчно, особено в наши дни. Не само във времена на изключително ниски лихвени проценти е спешно необходимо да инвестирате парите си по-добре, отколкото в спестовна книжка или спестовна сметка.

За съжаление, когато става въпрос за инвестиции, хората се фокусират върху едно нещо преди всичко: сигурността. Просто няма колебания, повечето хора ги отъждествяват със загуби. И това трябва да се избягва на всяка цена. Казват, че „Предпазливостта е майката мъдростта“, но това не е задължително да е вярно във всяка сфера на живота. Спестяванията и животозастраховането са първият избор в допълнение към недвижимите имоти.

Хиляди левове стоят в сметки, които не предлагат или предлагат само хомеопатична лихва. Животозастрахователните полици, които се оценяват по този начин, също стават все по-малко привлекателни. Излишните акции продължават да се свиват, средният текущ лихвен процент вече е паднал и тенденцията продължава.

След приспадане на таксите, данъците и инфлацията почти не остава нищо. Със спестовна сметка възвръщаемостта често е дори отрицателна. Ако разчитате предимно на тези форми на инвестиции, покупателната способност, т.е. парите, дори ще бъдат загубени. Следователно щетите са огромни, особено в дългосрочен план. Въпреки това хората неохотно управляват над 70 процента от събраните си средства за старост под формата на лихвени активи.

 

Comments are closed.