Ниско самочувствие

Ниско самочувствие

Има един огромен омагъосан кръг, който засяга всеки, подложен на стрес- без значение каква е причината да се появи. Когато сме подложени на стрес, под напрежение, ние губим вяра в собствените си сили и най- вече нашите възможности. Това още повече е причина за появилото се напрежение в нашето ежедневие. Липсата на увереност неизменно води до страх от провал, който е нов източник на стрес. Примерно – когато нашето самочувствие е ниско, всеки един от нас гледа поне малко или много негативно на всичко от живота и в това което го заобикаля. Стресът се увеличава прогресивно и кръгът се затваря неизбежно и неиумоверно. Имал съм някои случаи, като типични примери от моето всекидневие за негативното ми мислене. Примерно – приятелите ми минават покрай мен на улицата, без да ме поздравят, какво и защо става така ? Много от нас които сме изпаднали в депресивно състояние ще решат, че вината е у нас. Или пък ще си помисля, че вече ме не харесват, или пък сигурно са чули някои неща за мен и т.н. Ако сме щастливи и самоуверени като хора,  по-скоро ще си кажем „Какво им става” или ще решат, че на са ме забелязали. Това е една чудесна илюстрация  за това, как идентична ситуация може да бъде приета по коренно различни начини, в зависимост от това как се чувстваме към момента. Приятелят, който не ме е поздравил на улицата, може да бъде за мен поредния знак на доказателство, че не ме заслужава. Трябва да избегнем такива ситуации, които ще ни  довеждат  до стрес и ниско самочувствие.

Leave a Reply