Няколко науки, за които не знаете

Няколко науки, за които не знаете

Хващам се на бас, че има не една или две науки, за които дори не сте чували през живота си или, ако сте ги чували, не сте сигурни с какво точно се занимават. За второто има Уикипедия, а на първото ще се опитам да се спра сега.

Знаете ли например с какво се занимава нумизматиката? С монетите и всичко свързано с тях ли отговорихте? Правилно, а хералдиката? Може би е наука за гербовете… Сфрагистиката пък се съсредоточава върху печатите на различни владетели, градове, духовници и т.н. най-вече от епохата на Средновековието. Обаче чували ли сте за вексилология? Защото тя е съвременна наука, посветена на различни знамена, вимпели и други видове флагове.

Стига толкова история обаче, нека се пренесем в света на географията. Ще се сетите ли, че има не една или две науки за климата, които са ни познати и непознати. Освен география, вулканология, хидрология, геодезия и т.н. има и някои по-непонятни ни клонове на науките за климата. Глациологията например е специализирана в изучаването на формирането и разпространението на ледниците. Спелеологията е посветена на пещерите с всичките им образования, процеси и форми. Кристалографията пък изучава кристалите, тяхната структура, възникване и свойства. Лимнология? Да, знаете ли за нея? Тя изучава сладководните басейни на нашата Земя.

Надявам се, че научихте поне нещо от гореизброените данни. Сега да ви питам нещо лесно. Можете ли да ми дадете определение за антропология? Тя е най-общо казано наука за човека и човечеството, но известни ли са ви нейните подразделения? Имаме културна антропология, също така физическа, медицинска и лингвистична антропология и т.н. А чували ли сте за криминална такава? И тя съществува.

Басирам се, че можете да ме допълните или сами да намерите името на някоя наука, която да е неизвестна на обществото. Важното в случая е, че ви дадох интересна тема за размисъл.

Leave a Reply