Радио, вестник, телевизия… интернет

Радио, вестник, телевизия… интернет

Искам да ви задам един важен, екзистенциален въпрос. Много я обичам между другото тази думичка – екзистенциален и екзистенциализъм.

И така: Накъде мислите, че отива човечеството ни?

Ако направим една бърза и кратка равносметка на някои факти до момента, ето до какви изводи стигнах. Хилядолетия наред писмеността е била лукс, до който са имали досег малцина, най-вече аристократи и религиозни лица. И това продължава от древните векове чак до края на Средновековието.

Някъде към началото на Просвещението се масовизира малко повече печатът, основават се нови университети, постепенно започват да се издават повече книги, вестници, списания… и изведнъж грамотността и уменията за четене и писане постепенно се разпространяват сред хората. Столетия минават преди да достигнем до днешното ниво на грамотност, но всичко започва отнякъде, нали?

mediacoverageПродължаваме да напредваме в развитието на човечеството. Появяват се електричеството, фотографията и много други иновативни открития. Разпространението на радиото и след това на телевизията пък дават на хората все по-широк достъп до информация и все повече канали, през които да се изявяват. Каналите остават трудно достъпни и все още са малцината избрани с достъп до тях, докато… XXI век и разпространението на Интернет не дават на всеки един от нас възможността да пише, твори и споделя всяка своя мисъл или каквото друго реши.

Няма лошо, ще кажат някои. Има, ще отвърна аз. Радвам се естествено, че аз самия имам поле за изява в необятната мрежа, но има мнозина като мен, които не би трябвало да се изявяват толкова публично. Аз се стремя да пиша разнообразни неща, да споделям интересни новости и да бъда обективен по обществени теми. Дали всички блогъри са такива? Едва ли… Истината е, че при Интернет няма цензура и няма цедка. Хванете орача от съседното село и можете да публикувате размислите му за живота. Може и да са интересни, но за мен ще ся поредните графоманска история на които ще попадна случайно и няма да се задържа дълго. Ето в тази насока отиваме. Графоманията ни залива от различни страни и не можем да й се противопоставим по никакъв начин. А какво става с хора, които гледат ниско стойностни предавания и четат графомански текстове? Отговорете си сами.

Leave a Reply