Browsed by
Tag: гражданско общество

Природата на Социалните медии

Природата на Социалните медии

Уеб пространството всеки ден ни изненадва с нови интерактивни предложения за кликане, лайкване или коментиране. Тук нямам предвид само социалните мрежи, макар, че всичко започва от тях. Какво е социална медия? Това питам аз. Това е едно такова странно понятие, което се използва за всички уеб-базирани и мобилни технологии, създадени  с цел да превръщат комуникация в […]