Browsed by
Tag: истина

Истина

Истина

Както аз и предполагам някои от нас поне веднъж се е замислял върху „търсенето на вечната истина, която често се извисява над всяка привидност – вътрешно битие”. За да намерим отговор на този въпрос си мисля, че първо трябва да се научим да правим разлика между този най- дълбок, бликащ първоизточник на всичко „истинно“ и […]