Browsed by
Tag: култура

Етикеция, изисканост и вежливост

Етикеция, изисканост и вежливост

Всеки вътрешен мир е отделен и сложен за всеки един от нас. Даже според мен още по-сложен е пътят и процесът на това усъвършенстване. За него е необходимо много знания, умения, навици, практически опит, видовете благоприятни, трудно изпълними среди – семейна, училищна и обществена среда. Поради настъпващите промени преди 20 години и силното идеологизиране ширещото се „морализарство” бяха подценени доста нравствени добродетели. Изисквания и правила които трябва да познава, спазва и прилага всяко едно поколение. Не е случайно, че напоследък…

Read More Read More