ЕОС Матрикс – професионалист в управлението на вземания

ЕОС Матрикс – професионалист в управлението на вземания

Когато става въпрос за просрочени вземания е препоръчително за компаниите да използват услугите на професионални агенции за събиране и управление на вземания. Това освобождава значителен вътрешен ресурс, който те могат да насочат към основната дейност на компанията си, а в същото време професионалната агенция ще върне част от просрочените вземания.

ЕОС Матиркс е най-голямата колекторска агенция в България, която съществува повече от 15 години и предлага професионално събиране и управление на вземания. Тя е част от международната финансова група EOS Group, която има над 60 дъщерни компании в 26 държави. Благодарение на своя 43-годишен опит в събирането и над 30-годишен опит в изкупуването на вземания групата е изградила свое собствено ноу-хау и безкомпромисен етичен кодекс, благодарение на които стандарта и качеството на работа са на изключително високо ниво.

ЕОС Матиркс има два офиса в страната, където работят над 350 висококвалифицирани служители. Те прилагат международно приети добри практики на работа и комуникация с просрочили клиенти, с което се стараят да запазят добрите взаимоотношения между кредиторите и техните клиенти. В същото време консултират просрочилите клиенти за правата и задълженията им при използването на определен финансов продукт. Една от основните цели на служителите по събиране и управление на вземания е да разберат причината за забавянето на плащането. Само тогава те могат да предложат вариант, чрез който изпадналите в затруднение кредитополучатели да върнат задълженията си.

За компаниите-кредитори, партньорството с ЕОС Матрикс помага да изградят работеща система за управление на вземанията, благодарение на която да повишат събираемостта си. В същото време, благодарение на дейността на ЕОС Матрикс и върнатите обратно средства, компаниите успяват да покрият собствените си задължения, с което се предотвратява домино ефекта. Други разкриват нови работни места или инвестират в научна и развойна дейност. Участието на финансовите пазари също е сред популярните начини, по които могат да бъдат оползотворени тези средства.

В заключение, работата на колекторските компании като ЕОС Матрикс е от особена важност за цялостния икономически цикъл, тъй като забавените и отписани вземания водят до намаляване на трудовите възнаграждения или закриване на работни места. В същото време цените се вдигат и всичко това намалява покупателната способност на потребителите, което се отразява негативно на цялата икономика.

Тези данни ЕОС обобщава в ежегодното проучване, което изследва практиките на плащане в Европа, публикувано в края на 2017-а година.

Leave a Reply